Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε

Γερμανικά :: μάθημα 10 Αριθμοί: 0 έως 10

Λεξιλόγιο

Αριθμοί
Zahlen
Ένα
Eins
Δύο
Zwei
Τρία
Drei
Τέσσερα
Vier
Πέντε
Fünf
Έξι
Sechs
Επτά
Sieben
Οκτώ
Acht
Εννιά
Neun
Δέκα
Zehn