Ελληνικά Γερμανικά μάθημα 10 Μάθημα λεξιλόγιου

Γερμανικά :: μάθημα 10. Αριθμοί: 0 έως 10

loading

λεξιλόγιο :: Γερμανικά Ελληνικά

Zahlen
Αριθμοί
Eins
Ένα
Zwei
Δύο
Drei
Τρία
Vier
Τέσσερα
Fünf
Πέντε
Sechs
Έξι
Sieben
Επτά
Acht
Οκτώ
Neun
Εννιά
Zehn
Δέκα