Ελληνικά Γερμανικά μάθημα 9 Μάθημα λεξιλόγιου

Γερμανικά :: μάθημα 9. Έναρξη: Εκφράσεις

loading

λεξιλόγιο :: Γερμανικά Ελληνικά

Übrigens
Παρεμπιπτόντως
Mindestens
Τουλάχιστον
Schließlich
Τελικά
Allerdings
Ωστόσο
Daher
Ως εκ τούτου
Keine Sorge
Μην ανησυχείτε
Das kommt drauf an
Αυτό εξαρτάται
Tut mir leid
Λυπάμαι
Sofort
Αυτή τη στιγμή
Ich weiß nicht
Δεν ξέρω
Wie das
Όπως αυτό