Ελληνικά Γερμανικά μάθημα 8 Μάθημα λεξιλόγιου

Γερμανικά :: μάθημα 8. Έναρξη: Για παράδειγμα,

loading

λεξιλόγιο :: Γερμανικά Ελληνικά

Von
Του
Für
Για
Von den
Του
Wenn
Αν
Seit
Από
Obwohl
Αν και
Zwischen
Μεταξύ
Vielleicht
Ίσως
Am
Επί
Zum Beispiel
Για παράδειγμα