Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε

Γερμανικά :: μάθημα 8 Έναρξη: Για παράδειγμα,

Λεξιλόγιο

Του
Von
Για
Für
Του
Von den
Αν
Wenn
Από
Seit
Αν και
Obwohl
Μεταξύ
Zwischen
Ίσως
Vielleicht
Επί
Am
Για παράδειγμα
Zum Beispiel