Ελληνικά Γερμανικά μάθημα 5 Μάθημα λεξιλόγιου

Γερμανικά :: μάθημα 5. Έναρξη: Αντωνυμίες

loading

λεξιλόγιο :: Γερμανικά Ελληνικά

Ich
Εγώ
Du
Εσύ
Sie
Εσείς
Er
Αυτός
Sie
Αυτή
Wir
Εμείς
Ihr
Εσείς
Sie
Αυτοί
Mein
Μου
Dein
Σας
Sein
Του
Ihr
Αυτήν
Diese
Αυτό
Jene
Ότι
Diese
Αυτοί
Jene
Εκείνοι