Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε

Γερμανικά :: μάθημα 4 Έναρξη: Παρακαλώ και σας ευχαριστώ

Λεξιλόγιο

Παρακαλώ
Bitte
Σας ευχαριστώ
Vielen Dank
Παρακαλώ
Nichts zu danken
Γείτσες (μετά από ένα φτέρνισμα)
Gesundheit
Να τα εκατοστήσεις
Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag
Συγχαρητήρια
Herzlichen Glückwunsch
Καλή τύχη
Viel Glück
Πως σε λένε;
Wie heißen Sie?
Με λένε Μαρία
Ich heiße Maria
Συγγνώμη, δεν άκουσα το όνομά σας
Entschuldigung, ich habe Ihren Namen nicht verstanden
Χαίρω πολύ
Freut mich, Sie kennen zu lernen
Από πού είσαι;
Wo kommen Sie her?
Είμαι από τη Νέα Υόρκη
Ich bin aus New York