Ελληνικά Γερμανικά μάθημα 4 Μάθημα λεξιλόγιου

Γερμανικά :: μάθημα 4. Έναρξη: Παρακαλώ και σας ευχαριστώ

loading

λεξιλόγιο :: Γερμανικά Ελληνικά

Bitte
Παρακαλώ
Vielen Dank
Σας ευχαριστώ
Nichts zu danken
Παρακαλώ
Gesundheit
Γείτσες (μετά από ένα φτέρνισμα)
Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag
Να τα εκατοστήσεις
Herzlichen Glückwunsch
Συγχαρητήρια
Viel Glück
Καλή τύχη
Wie heißen Sie?
Πως σε λένε;
Ich heiße Maria
Με λένε Μαρία
Entschuldigung, ich habe Ihren Namen nicht verstanden
Συγγνώμη, δεν άκουσα το όνομά σας
Freut mich, Sie kennen zu lernen
Χαίρω πολύ
Wo kommen Sie her?
Από πού είσαι;
Ich bin aus New York
Είμαι από τη Νέα Υόρκη