Ελληνικά Γερμανικά μάθημα 3 Μάθημα λεξιλόγιου

Γερμανικά :: μάθημα 3. Έναρξη: Μίλα πιο αργά

loading

λεξιλόγιο :: Γερμανικά Ελληνικά

Sprechen Sie bitte langsam
Μιλάτε αργά
Ich verstehe nicht
Δεν καταλαβαίνω
Verstehen Sie mich?
Καταλαβαίνετε;
Sicher
Βεβαίως
Wiederholen Sie das bitte
Επαναλάβετε, παρακαλώ
Noch mal
Πάλι
Wort für Wort
Λέξη προς λέξη
Langsam
Αργά
Wie sagt man?
Πώς μπορείτε να πείτε;
Was bedeutet das?
Τι σημαίνει αυτό;
Was haben Sie gesagt?
Τι είπες;
Haben Sie eine Frage?
Έχετε μια ερώτηση;