Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε

Γερμανικά :: μάθημα 3 Έναρξη: Μίλα πιο αργά

Λεξιλόγιο

Μιλάτε αργά
Sprechen Sie bitte langsam
Δεν καταλαβαίνω
Ich verstehe nicht
Καταλαβαίνετε;
Verstehen Sie mich?
Βεβαίως
Sicher
Επαναλάβετε, παρακαλώ
Wiederholen Sie das bitte
Πάλι
Noch mal
Λέξη προς λέξη
Wort für Wort
Αργά
Langsam
Πώς μπορείτε να πείτε;
Wie sagt man?
Τι σημαίνει αυτό;
Was bedeutet das?
Τι είπες;
Was haben Sie gesagt?
Έχετε μια ερώτηση;
Haben Sie eine Frage?