Ελληνικά Γερμανικά μάθημα 2 Μάθημα λεξιλόγιου

Γερμανικά :: μάθημα 2. Έναρξη: Μιλάω λίγο

loading

λεξιλόγιο :: Γερμανικά Ελληνικά

Sprechen Sie Englisch?
Μιλάτε αγγλικά;
Ja etwas
Ναι, λίγο
Ja
Ναί
Nein
Όχι
Freut mich, Sie kennen zu lernen
Χαίρω πολύ
Freut mich, Sie zu sehen
Χαίρομαι που σε βλέπω
Herr
Κος
Frau
Κυρία
Fräulein
Κα