Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε

Γερμανικά :: μάθημα 2 Έναρξη: Μιλάω λίγο

Λεξιλόγιο

Μιλάτε αγγλικά;
Sprechen Sie Englisch?
Ναι, λίγο
Ja etwas
Ναί
Ja
Όχι
Nein
Χαίρω πολύ
Freut mich, Sie kennen zu lernen
Χαίρομαι που σε βλέπω
Freut mich, Sie zu sehen
Κος
Herr
Κυρία
Frau
Κα
Fräulein