Ελληνικά Ολλανδικά μάθημα 108 Μάθημα λεξιλόγιου

Ολλανδικά :: μάθημα 108. Υπολογιστής: Όροι Email

loading

λεξιλόγιο :: Ολλανδικά Ελληνικά

Woorden inpakken
Αναδίπλωση λέξεων
Cyberspace
Κυβερνοχώρος
E-mail adres
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Adresboek
Το βιβλίο διευθύνσεων
Ontvanger
Παραλήπτης
Spam
Ανεπιθύματα e-mail
Beantwoorden aan allen
Απάντηση σε όλους
Bijgevoegde documenten
Συνημμένα αρχεία
Bijvoegen
Επισυνάψτε
Berichtkoppen
Επικεφαλίδες μηνυμάτων
Onderwerp
Θέμα