Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε

Ολλανδικά :: μάθημα 108 Υπολογιστής: Όροι Email

Λεξιλόγιο

Αναδίπλωση λέξεων
Woorden inpakken
Κυβερνοχώρος
Cyberspace
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
E-mail adres
Το βιβλίο διευθύνσεων
Adresboek
Παραλήπτης
Ontvanger
Ανεπιθύματα e-mail
Spam
Απάντηση σε όλους
Beantwoorden aan allen
Συνημμένα αρχεία
Bijgevoegde documenten
Επισυνάψτε
Bijvoegen
Επικεφαλίδες μηνυμάτων
Berichtkoppen
Θέμα
Onderwerp