Ελληνικά Ολλανδικά μάθημα 106 Μάθημα λεξιλόγιου

Ολλανδικά :: μάθημα 106. Απασχόληση: Η καταχώρηση δεδομένων

loading

λεξιλόγιο :: Ολλανδικά Ελληνικά

Vet gedrukt
Έντονο (κείμενο)
Sjabloon
Περίγραμμα
Voorkeur
Προτιμήσεις
Kruis aan bij het hokje
Επιλέξτε το πλαίσιο
Document overplaatsen
Η μεταφορά αρχείων
Inloggen
Συνδεθείτε
Trefwoord
Λέξη-κλειδί για
Gebruikersnaam
Όνομα χρήστη
Wachtwoord
Κωδικός
Digitale handtekening
Ψηφιακή υπογραφή
Gemeenschappelijk domein
Δημόσιος τομέας
Bandbreedte
Εύρος ζώνης
Banier
Πανό
Icoon
Εικονίδιο
Veel gevraagde vragen
Συχνές ερωτήσεις