Ελληνικά Ολλανδικά μάθημα 105 Μάθημα λεξιλόγιου

Ολλανδικά :: μάθημα 105. Απασχόληση: Όροι πλοήγησης

loading

λεξιλόγιο :: Ολλανδικά Ελληνικά

Terug
Πίσω
Verder
Προς τα εμπρός
Bewaren
Αποθήκευση
Surfen
Σερφάρετε
Download
Λήψη
Uitvoeren
Εκτελέστε
Klik
Κλικ
Verslepen
Σύρετε
Laten vallen
Πτώση
Bijgewerkt
Ενημέρωση
Update
Ενημέρωση
Keuze menu
Πτυσσόμενο μενού
Stop
Σταματήστε