Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε

Ολλανδικά :: μάθημα 105 Απασχόληση: Όροι πλοήγησης

Λεξιλόγιο

Πίσω
Terug
Προς τα εμπρός
Verder
Αποθήκευση
Bewaren
Σερφάρετε
Surfen
Λήψη
Download
Εκτελέστε
Uitvoeren
Κλικ
Klik
Σύρετε
Verslepen
Πτώση
Laten vallen
Ενημέρωση
Bijgewerkt
Ενημέρωση
Update
Πτυσσόμενο μενού
Keuze menu
Σταματήστε
Stop