Ελληνικά Ολλανδικά μάθημα 103 Μάθημα λεξιλόγιου

Ολλανδικά :: μάθημα 103. Απασχόληση: Χρήση του Διαδικτύου

loading

λεξιλόγιο :: Ολλανδικά Ελληνικά

Internet
Διαδίκτυο
Link
Σύνδεσμος
Hyperlink
Υπερ-σύνδεσμος
Internet provider
Φορέας παροχής υπηρεσιών διαδικτύου
Netwerk
Δίκτυο
Website
Ιστότοπος
Webpagina
Ιστοσελίδα
Webpagina adres
Διεύθυνση ιστοσελίδας (URL)
Beveiligde website
Ασφαλή ιστοσελίδα
Zoekprogramma
Πρόγραμμα περιήγησης
Zoekmachine
Μηχανή αναζήτησης
Beveiligde server
Ασφαλής διακομιστής