Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε

Ολλανδικά :: μάθημα 102 Απασχόληση: Ψάχνω για εργασία

Λεξιλόγιο

Έχετε μια άδεια εργασίας;
Heeft u een werkvergunning?
Έχω άδεια εργασίας
Ik heb een werkvergunning
Δεν έχω άδεια εργασίας
Ik heb geen werkvergunning
Πότε μπορείτε να αρχίσετε;
Wanneer kun je beginnen?
Πληρώνω δέκα δολάρια την ώρα
Ik betaal tien dollar per uur
Θα σας πληρώνω εβδομαδιαία
Ik betaal je wekelijks
Ανά μήνα
Per maand
Να είστε εδώ στις 8:00 π.μ.
Je moet om acht uur aanwezig zijn
Η εργασία τελειώνει στις 4:30
Werk eindigt om half vijf
Έχετε ρεπό τα Σάββατα και τις Κυριακές
Je hebt zaterdag en zondag vrij
Θα φοράτε στολή
Je zal een uniform dragen
Έτσι το κάνετε
Zo doe je dat