Ελληνικά Ολλανδικά μάθημα 102 Μάθημα λεξιλόγιου

Ολλανδικά :: μάθημα 102. Απασχόληση: Ψάχνω για εργασία

loading

λεξιλόγιο :: Ολλανδικά Ελληνικά

Heeft u een werkvergunning?
Έχετε μια άδεια εργασίας;
Ik heb een werkvergunning
Έχω άδεια εργασίας
Ik heb geen werkvergunning
Δεν έχω άδεια εργασίας
Wanneer kun je beginnen?
Πότε μπορείτε να αρχίσετε;
Ik betaal tien dollar per uur
Πληρώνω δέκα δολάρια την ώρα
Ik betaal je wekelijks
Θα σας πληρώνω εβδομαδιαία
Per maand
Ανά μήνα
Je moet om acht uur aanwezig zijn
Να είστε εδώ στις 8:00 π.μ.
Werk eindigt om half vijf
Η εργασία τελειώνει στις 4:30
Je hebt zaterdag en zondag vrij
Έχετε ρεπό τα Σάββατα και τις Κυριακές
Je zal een uniform dragen
Θα φοράτε στολή
Zo doe je dat
Έτσι το κάνετε