Ελληνικά Ολλανδικά μάθημα 92 Μάθημα λεξιλόγιου

Ολλανδικά :: μάθημα 92. Διακοπές: Στην χώρα

loading

λεξιλόγιο :: Ολλανδικά Ελληνικά

In het platteland
Εντός χώρας
Weide
Πεδίο
Schuur
Σιταποθήκη
Boerderij
Αγρόκτημα
Boer
Αγρότης
Trekker
Τρακτέρ
De lucht is mooi
Ο ουρανός είναι όμορφος
Er zijn zoveel sterren
Υπάρχουν τόσα πολλά αστέρια
Het is een volle maan
Έχει πανσέληνο
Ik hou van de zon
Αγαπώ τον ήλιο