Ελληνικά Ολλανδικά μάθημα 79 Μάθημα λεξιλόγιου

Ολλανδικά :: μάθημα 79. Τρόφιμα: Ποσότητες και δοχεία

loading

λεξιλόγιο :: Ολλανδικά Ελληνικά

Fles
Μπουκάλι
Pot
Δοχείο
Blik
Κουτί
Doos
Κουτί
Zak
Τσουβάλι
Tas
Τσάντα
Een klein beetje meer
Λίγο περισσότερο
Meer
Περισσότερο
Een portie
Ένα τμήμα
Een beetje
Λίγο
Te veel
Πάρα πολύ