Ελληνικά Ολλανδικά μάθημα 50 Μάθημα λεξιλόγιου

Ολλανδικά :: μάθημα 50. Ξενοδοχείο: Εκφράσεις έκτακτης ανάγκης

loading

λεξιλόγιο :: Ολλανδικά Ελληνικά

Kijk
Κοιτάξτε
Luister
Ακούω
Kijk uit
Προσέχω
Brand
Φωτιά
Ga hier weg
Φύγε από εδώ
Help
Βοήθεια
Help me
Βοηθήστε με
Snel
Βιασύνη
Stop
Σταματήστε
Politie
Αστυνομία
Het is een noodgeval
Πρόκειται για μια έκτακτη ανάγκη