Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε

Ολλανδικά :: μάθημα 45 Ταξίδια: Φτάνοντας στον προορισμό σας

Λεξιλόγιο

Καλωσορίσατε
Welkom
Εδώ είναι το διαβατήριό μου
Hier is mijn paspoort
Έχετε κάτι να δηλώσετε;
Heb je iets om aan te geven?
Ναι, έχω κάτι να δηλώσω
Ja, ik heb iets om aan te geven
Όχι, δεν έχω τίποτα να δηλώσω
Nee, ik heb niets om aan te geven
Είμαι εδώ για επαγγελματικούς λόγους
Ik ben hier voor zaken
Είμαι εδώ για διακοπές
Ik ben hier op vakantie
Θα είμαι εδώ για μία εβδομάδα
Ik zal hier een week zijn
Μένω στο ξενοδοχείο Marriott
Ik verblijf in het Marriott hotel
Πού μπορώ να διεκδικήσω τις αποσκευές μου;
Waar kan ik mijn baggage ophalen?
Πού είναι το τελωνείο;
Waar is de douane?
Θα μπορούσατε σας παρακαλώ να με βοηθήσει με τις τσάντες μου;
Kunt u me alstublieft helpen met mijn bagage?
Μπορώ να δω την απόδειξη για τις αποσκευές σας;
Kan ik uw baggage afhaal bon zien?

Περισσότερα μαθήματα Ολλανδικών