Ελληνικά Ολλανδικά μάθημα 35 Μάθημα λεξιλόγιου

Ολλανδικά :: μάθημα 35. Opposites: Παλιά / νέα

loading

λεξιλόγιο :: Ολλανδικά Ελληνικά

Oud
Παλαιός
Nieuw
Νέος
Ruig
Τραχύς
Glad
Ομαλή
Dik
Χοντρό
Dun
Λεπτός
Koud
Κρύο (καιρικές συνθήκες)
Warm
Ζέστη (καιρικές συνθήκες)
Alles
Όλα
Niets
Κανένας
Voor
Προτού
Na
Μετά