Ελληνικά Ολλανδικά μάθημα 34 Μάθημα λεξιλόγιου

Ολλανδικά :: μάθημα 34. Opposites: Περισσότερα / λιγότερο

loading

λεξιλόγιο :: Ολλανδικά Ελληνικά

Meer
Περισσότερο
Minder
Μείον
Juist
Διορθώστε
Onjuist
Ανακριβής
Blij
Ευτυχισμένος
Verdrietig
Λυπημένος
Schoon
Καθαρίζω
Vies
Βρώμικος
Levend
Ζωντανός
Dood
Νεκρός
Laat
Αργά
Vroeg
Νωρίς