Ελληνικά Ολλανδικά μάθημα 33 Μάθημα λεξιλόγιου

Ολλανδικά :: μάθημα 33. Opposites: Αργή / γρήγορη

loading

λεξιλόγιο :: Ολλανδικά Ελληνικά

Langzaam
Αργά
Snel
Γρήγορα
Leeg
Αδειάστε
Vol
Γεμάτος
Mooi
Όμορφος
Lelijk
Άσχημος
Luidruchtig
Θορυβώδης
Stil
Ήσυχα
Sterk
Ισχυρός
Zwak
Αδύνατος
Waarheid
Αλήθεια
Leugen
Ψέμα
Hard
Σκληρά
Zacht
Μαλακός