Ελληνικά Ολλανδικά μάθημα 28 Μάθημα λεξιλόγιου

Ολλανδικά :: μάθημα 28. Ώρα: Ραντεβού

loading

λεξιλόγιο :: Ολλανδικά Ελληνικά

Welke dag?
Τι μέρα;
Welke maand?
Τι μήνα;
Wanneer?
Πότε;
Hoe laat is jouw afspraak?
Πότε είναι το ραντεβού σας;
Maak me wakker om 8 uur
Ξύπνα με στις 8
Kunnen wij er morgen over praten?
Μπορούμε να μιλήσουμε γι 'αυτό αύριο;
Naderhand
Κατόπιν
Altijd
Πάντοτε
Voordat
Προτού
Vroeg
Νωρίς
Later
Αργότερα
Vele malen
Πολλές φορές
Nooit
Ποτέ
Nu
Τώρα
Eens
Μια φορά
Soms
Μερικές φορές
Gauw
Σύντομα