Ελληνικά Ολλανδικά μάθημα 27 Μάθημα λεξιλόγιου

Ολλανδικά :: μάθημα 27. Ώρα: Τι ώρα είναι;

loading

λεξιλόγιο :: Ολλανδικά Ελληνικά

Hoe laat is het?
Τι ώρα είναι;
Hoe laat?
Τι ώρα;
Het is één uur
Είναι 1:00
Het is kwart voor tien
Είναι 9:45
Om negen uur
Στις 9:00
Om vier uur
Στις 4:00
Middag
Μεσημέρι
Middernacht
Μεσάνυχτα
Morgen
Πρωί
Middag
Απόγευμα
Avond
Απόγευμα
Nacht
Νύχτα