Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε

Ολλανδικά :: μάθημα 17 Οδηγίες: Κάτω από την αίθουσα

Λεξιλόγιο

Μπροστά
Rechtdoor
Στο πίσω
Achteraan
Εις το εμπρόσθιο
Vooraan
Μέσα
Binnen
Έξω
Buiten
Εδώ
Hier
Εκεί
Daar
Κατά μήκος του τοιχώματος
Langs de muur
Κοντά
Dichtbij
Γύρω από τη γωνία
Om de hoek
Μακριά
Ver
Στο γραφείο
Bij het bureau
Στη γραμμή
In de rij
Κάτω πάτωμα
Beneden
Επάνω
Boven
Πιο κάτω στο διάδρομο
Eind van de gang