Ελληνικά Ολλανδικά μάθημα 17 Μάθημα λεξιλόγιου

Ολλανδικά :: μάθημα 17. Οδηγίες: Κάτω από την αίθουσα

loading

λεξιλόγιο :: Ολλανδικά Ελληνικά

Rechtdoor
Μπροστά
Achteraan
Στο πίσω
Vooraan
Εις το εμπρόσθιο
Binnen
Μέσα
Buiten
Έξω
Hier
Εδώ
Daar
Εκεί
Dichtbij
Κοντά
Ver
Μακριά
Langs de muur
Κατά μήκος του τοιχώματος
Om de hoek
Γύρω από τη γωνία
Bij het bureau
Στο γραφείο
In de rij
Στη γραμμή
Beneden
Κάτω πάτωμα
Boven
Επάνω
Eind van de gang
Πιο κάτω στο διάδρομο