Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε

Ολλανδικά :: μάθημα 16 Οδηγίες: Έλα εδώ

Λεξιλόγιο

Μια στιγμή
Een momentje
Περιμένετε εδώ
Wacht hier
Ακολουθήστε με
Volg mij
Θα σας βοηθήσει
Zij zal je helpen
Περάστε μέσα
Kom binnen
Κάτσε κάτω
Ga zitten
Έλα εδώ
Kom hier
Δείξε μου
Kun je me dat laten zien