Ελληνικά Ολλανδικά μάθημα 16 Μάθημα λεξιλόγιου

Ολλανδικά :: μάθημα 16. Οδηγίες: Έλα εδώ

loading

λεξιλόγιο :: Ολλανδικά Ελληνικά

Een momentje
Μια στιγμή
Wacht hier
Περιμένετε εδώ
Volg mij
Ακολουθήστε με
Zij zal je helpen
Θα σας βοηθήσει
Kom binnen
Περάστε μέσα
Ga zitten
Κάτσε κάτω
Kom hier
Έλα εδώ
Kun je me dat laten zien
Δείξε μου