Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε

Ολλανδικά :: μάθημα 15 Αριθμοί: 1000 από 10.000

Λεξιλόγιο

Χίλια
Duizend
Δύο χιλιάδες
Tweeduizend
Τρεις χιλιάδες
Drieduizend
Τέσσερις χιλιάδες
Vierduizend
Πέντε χιλιάδες
Vijfduizend
Έξι χιλιάδες
Zesduizend
Επτά χιλιάδες
Zevenduizend
Οκτώ χιλιάδες
Achtduizend
Εννιά χιλιάδες
Negenduizend
Δέκα χιλιάδες
Tienduizend