Ελληνικά Ολλανδικά μάθημα 15 Μάθημα λεξιλόγιου

Ολλανδικά :: μάθημα 15. Αριθμοί: 1000 από 10.000

loading

λεξιλόγιο :: Ολλανδικά Ελληνικά

Duizend
Χίλια
Tweeduizend
Δύο χιλιάδες
Drieduizend
Τρεις χιλιάδες
Vierduizend
Τέσσερις χιλιάδες
Vijfduizend
Πέντε χιλιάδες
Zesduizend
Έξι χιλιάδες
Zevenduizend
Επτά χιλιάδες
Achtduizend
Οκτώ χιλιάδες
Negenduizend
Εννιά χιλιάδες
Tienduizend
Δέκα χιλιάδες