Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε

Ολλανδικά :: μάθημα 14 Αριθμοί: 100 έως το 1000

Λεξιλόγιο

Εκατό
Honderd
Διακόσια
Tweehonderd
Τριακόσια
Driehonderd
Τετατροκόσια
Vierhonderd
Πεντακόσια
Vijfhonderd
Εξακόσια
Zeshonderd
Επτακόσια
Zevenhonderd
Οκτακόσια
Achthonderd
Εννιακόσια
Negenhonderd
Χίλια
Duizend