Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε

Ολλανδικά :: μάθημα 12 Αριθμοί: 21 έως 30

Λεξιλόγιο

Εικοσιένα
Éénentwintig
Εικοσιδύο
Tweeentwintig
Εικοσιτρία
Drieentwintig
Εικοσιτέσσερα
Vierentwintig
Εικοσιπέντε
Vijfentwintig
Εικοσιέξι
Zesentwintig
Εικοσιεπτά
Zevenentwintig
Εικοσιοκτώ
Achtentwintig
Εικοσιεννέα
Negenentwintig
Τριάντα
Dertig