Ελληνικά Ολλανδικά μάθημα 11 Μάθημα λεξιλόγιου

Ολλανδικά :: μάθημα 11. Αριθμοί: 11 έως 20

loading

λεξιλόγιο :: Ολλανδικά Ελληνικά

Elf
Έντεκα
Twaalf
Δώδεκα
Dertien
Δεκατρία
Veertien
Δεκατέσσερα
Vijftien
Δεκαπέντε
Zestien
Δεκαέξι
Zeventien
Δεκαεπτά
Achttien
Δεκαοκτώ
Negentien
Δεκαεννέα
Twintig
Είκοσι