Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε

Ολλανδικά :: μάθημα 11 Αριθμοί: 11 έως 20

Λεξιλόγιο

Έντεκα
Elf
Δώδεκα
Twaalf
Δεκατρία
Dertien
Δεκατέσσερα
Veertien
Δεκαπέντε
Vijftien
Δεκαέξι
Zestien
Δεκαεπτά
Zeventien
Δεκαοκτώ
Achttien
Δεκαεννέα
Negentien
Είκοσι
Twintig