Ελληνικά Ολλανδικά μάθημα 9 Μάθημα λεξιλόγιου

Ολλανδικά :: μάθημα 9. Έναρξη: Εκφράσεις

loading

λεξιλόγιο :: Ολλανδικά Ελληνικά

Trouwens
Παρεμπιπτόντως
Minstens
Τουλάχιστον
Eindelijk
Τελικά
Hoewel
Ωστόσο
Daarom
Ως εκ τούτου
Maak je geen zorgen
Μην ανησυχείτε
Dat ligt eraan
Αυτό εξαρτάται
Het spijt me
Λυπάμαι
Nu meteen
Αυτή τη στιγμή
Ik weet het niet
Δεν ξέρω
Zoals dit
Όπως αυτό