Ελληνικά Ολλανδικά μάθημα 8 Μάθημα λεξιλόγιου

Ολλανδικά :: μάθημα 8. Έναρξη: Για παράδειγμα,

loading

λεξιλόγιο :: Ολλανδικά Ελληνικά

Van
Του
Voor
Για
Van de
Του
Als
Αν
Sinds
Από
Ondanks
Αν και
Onze
Μας
Tussen
Μεταξύ
Misschien
Ίσως
Aan
Επί
Bijvoorbeeld
Για παράδειγμα