Ελληνικά Ολλανδικά μάθημα 2 Μάθημα λεξιλόγιου

Ολλανδικά :: μάθημα 2. Έναρξη: Μιλάω λίγο

loading

λεξιλόγιο :: Ολλανδικά Ελληνικά

Spreekt u Engels?
Μιλάτε αγγλικά;
Ja, een klein beetje
Ναι, λίγο
Ja
Ναί
Nee
Όχι
Aangenaam kennis met u te maken
Χαίρω πολύ
Fijn om je te zien
Χαίρομαι που σε βλέπω
Mijnheer
Κος
Mevrouw
Κυρία
Mejuffrouw
Κα