Ελληνικά Ισπανικά μάθημα 109 Μάθημα λεξιλόγιου

Ισπανικά :: μάθημα 109. Υπολογιστής: Ορολογία

loading

λεξιλόγιο :: Ισπανικά Ελληνικά

Libro de visitas (el)
Βιβλίο Επισκεπτών
Carro de la compra (el)
Καλάθι αγορών
Grupo de noticias (el)
Ομάδα ειδήσεων
Suscribirse
Εγγραφή
Mensajes salientes (los)
Εξερχόμενα μηνύματα
Correo cifrado (el)
Κρυπτογραφημένα μηνύματα
Bandeja de mensajes enviados (los)
Σταλμένα
Mensajes eliminados (los)
Διαγραμμένα μηνύματα
Bandeja de entrada (la)
Εισερχόμενα
Bandeja de salida (la)
Εξερχόμενα