Ελληνικά Ισπανικά μάθημα 108 Μάθημα λεξιλόγιου

Ισπανικά :: μάθημα 108. Υπολογιστής: Όροι Email

loading

λεξιλόγιο :: Ισπανικά Ελληνικά

Cambio de línea automático (el)
Αναδίπλωση λέξεων
Ciberespacio (el)
Κυβερνοχώρος
Dirección de correo electrónico (la)
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Libreta de direcciones (la)
Το βιβλίο διευθύνσεων
Destinatario (el)
Παραλήπτης
Mensaje no deseados (el)
Ανεπιθύματα e-mail
Responder a todos
Απάντηση σε όλους
Archivos adjuntos (los)
Συνημμένα αρχεία
Adjuntar
Επισυνάψτε
Encabezados de mensajes
Επικεφαλίδες μηνυμάτων
Tema (el)
Θέμα