Ελληνικά Ισπανικά μάθημα 106 Μάθημα λεξιλόγιου

Ισπανικά :: μάθημα 106. Απασχόληση: Η καταχώρηση δεδομένων

loading

λεξιλόγιο :: Ισπανικά Ελληνικά

Negrita
Έντονο (κείμενο)
Plantilla (la)
Περίγραμμα
Preferencias (las)
Προτιμήσεις
Marcar la casilla
Επιλέξτε το πλαίσιο
Transferencia de archivo (la)
Η μεταφορά αρχείων
Inicio de session
Συνδεθείτε
Palabra clave (la)
Λέξη-κλειδί για
Nombre de usuario (el)
Όνομα χρήστη
Contraseña (el)
Κωδικός
Firma digital (la)
Ψηφιακή υπογραφή
Dominio público (el)
Δημόσιος τομέας
Ancho de banda (el)
Εύρος ζώνης
Anuncio (el)
Πανό
Ícono (el)
Εικονίδιο
Preguntas frecuentes (las)
Συχνές ερωτήσεις