Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε

Ισπανικά :: μάθημα 106 Απασχόληση: Η καταχώρηση δεδομένων

Λεξιλόγιο

Έντονο (κείμενο)
Negrita
Περίγραμμα
Plantilla (la)
Προτιμήσεις
Preferencias (las)
Επιλέξτε το πλαίσιο
Marcar la casilla
Η μεταφορά αρχείων
Transferencia de archivo (la)
Συνδεθείτε
Inicio de session
Λέξη-κλειδί για
Palabra clave (la)
Όνομα χρήστη
Nombre de usuario (el)
Κωδικός
Contraseña (el)
Ψηφιακή υπογραφή
Firma digital (la)
Δημόσιος τομέας
Dominio público (el)
Εύρος ζώνης
Ancho de banda (el)
Πανό
Anuncio (el)
Εικονίδιο
Ícono (el)
Συχνές ερωτήσεις
Preguntas frecuentes (las)