Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε

Ισπανικά :: μάθημα 105 Απασχόληση: Όροι πλοήγησης

Λεξιλόγιο

Πίσω
Atrás
Προς τα εμπρός
Adelante
Αποθήκευση
Guardar
Σερφάρετε
Navegar
Λήψη
Descargar
Εκτελέστε
Ejecutar
Κλικ
Clic
Σύρετε
Arrastrar
Πτώση
Pegar
Ενημέρωση
Actualizado
Ενημέρωση
Actualizar
Πτυσσόμενο μενού
Menú desplegable
Σταματήστε
Detener