Ελληνικά Ισπανικά μάθημα 105 Μάθημα λεξιλόγιου

Ισπανικά :: μάθημα 105. Απασχόληση: Όροι πλοήγησης

loading

λεξιλόγιο :: Ισπανικά Ελληνικά

Atrás
Πίσω
Adelante
Προς τα εμπρός
Guardar
Αποθήκευση
Navegar
Σερφάρετε
Descargar
Λήψη
Ejecutar
Εκτελέστε
Clic
Κλικ
Arrastrar
Σύρετε
Pegar
Πτώση
Actualizado
Ενημέρωση
Actualizar
Ενημέρωση
Menú desplegable
Πτυσσόμενο μενού
Detener
Σταματήστε

Περισσότερα Ισπανικά

μάθημα 106. Απασχόληση: Η καταχώρηση δεδομένων μάθημα 107. Υπολογιστής: Μέρη μάθημα 108. Υπολογιστής: Όροι Email μάθημα 109. Υπολογιστής: Ορολογία μάθημα 1. Έναρξη: Γειά σας μάθημα 2. Έναρξη: Μιλάω λίγο μάθημα 3. Έναρξη: Μίλα πιο αργά μάθημα 4. Έναρξη: Παρακαλώ και σας ευχαριστώ μάθημα 5. Έναρξη: Αντωνυμίες μάθημα 6. Έναρξη: Σύντομες ερωτήσεις μάθημα 7. Έναρξη: Είμαι μάθημα 8. Έναρξη: Για παράδειγμα, μάθημα 9. Έναρξη: Εκφράσεις μάθημα 10. Αριθμοί: 0 έως 10 μάθημα 11. Αριθμοί: 11 έως 20 μάθημα 13. Αριθμοί: 10 έως 100 μάθημα 14. Αριθμοί: 100 έως το 1000 μάθημα 15. Αριθμοί: 1000 από 10.000 μάθημα 16. Οδηγίες: Έλα εδώ μάθημα 17. Οδηγίες: Κάτω από την αίθουσα μάθημα 18. Οδηγίες: Πού; μάθημα 19. Χρώματα μάθημα 20. Άνθρωποι: Τα μέλη της οικογένειας μάθημα 21. Άνθρωποι: Σχέσεις οικογένειας