Ελληνικά Ισπανικά μάθημα 105 Μάθημα λεξιλόγιου

Ισπανικά :: μάθημα 105. Απασχόληση: Όροι πλοήγησης

loading

λεξιλόγιο :: Ισπανικά Ελληνικά

Atrás
Πίσω
Adelante
Προς τα εμπρός
Guardar
Αποθήκευση
Navegar
Σερφάρετε
Descargar
Λήψη
Ejecutar
Εκτελέστε
Clic
Κλικ
Arrastrar
Σύρετε
Pegar
Πτώση
Actualizado
Ενημέρωση
Actualizar
Ενημέρωση
Menú desplegable
Πτυσσόμενο μενού
Detener
Σταματήστε