Ελληνικά Ισπανικά μάθημα 104 Μάθημα λεξιλόγιου

Ισπανικά :: μάθημα 104. Απασχόληση: Surfing στο διαδίκτυο

loading

λεξιλόγιο :: Ισπανικά Ελληνικά

Pagina de inicio (la)
Αρχική Σελίδα
Subir
Ανέβασε
Elija
Επιλέξτε
Carpeta (la)
Ντοσιέ
Barra de herramienta (la)
Γραμμή εργαλείων
Regresar
Πάω πίσω
Arroba (la)
Στο (@)
Barra diagonal (la)
Πλάγια γραμμή (/)
Dos puntos (los)
Άνω και κάτω τελεία (:)