Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε

Ισπανικά :: μάθημα 103 Απασχόληση: Χρήση του Διαδικτύου

Λεξιλόγιο

Διαδίκτυο
Internet (el)
Σύνδεσμος
Enlace (el)
Υπερ-σύνδεσμος
Hiperenlace (el)
Φορέας παροχής υπηρεσιών διαδικτύου
Proveedor de servicios internet (el)
Δίκτυο
Red (el)
Ιστότοπος
Sitio web (el)
Ιστοσελίδα
Página web (la)
Διεύθυνση ιστοσελίδας (URL)
Dirección de una página web
Ασφαλή ιστοσελίδα
Sitio web seguro (el)
Πρόγραμμα περιήγησης
Navegador (el)
Μηχανή αναζήτησης
Motor de búsqueda (el)
Ασφαλής διακομιστής
Servidor seguro (el)