Ελληνικά Ισπανικά μάθημα 103 Μάθημα λεξιλόγιου

Ισπανικά :: μάθημα 103. Απασχόληση: Χρήση του Διαδικτύου

loading

λεξιλόγιο :: Ισπανικά Ελληνικά

Internet (el)
Διαδίκτυο
Enlace (el)
Σύνδεσμος
Hiperenlace (el)
Υπερ-σύνδεσμος
Proveedor de servicios internet (el)
Φορέας παροχής υπηρεσιών διαδικτύου
Red (el)
Δίκτυο
Sitio web (el)
Ιστότοπος
Página web (la)
Ιστοσελίδα
Dirección de una página web
Διεύθυνση ιστοσελίδας (URL)
Sitio web seguro (el)
Ασφαλή ιστοσελίδα
Navegador (el)
Πρόγραμμα περιήγησης
Motor de búsqueda (el)
Μηχανή αναζήτησης
Servidor seguro (el)
Ασφαλής διακομιστής