Ελληνικά Ισπανικά μάθημα 102 Μάθημα λεξιλόγιου

Ισπανικά :: μάθημα 102. Απασχόληση: Ψάχνω για εργασία

loading

λεξιλόγιο :: Ισπανικά Ελληνικά

¿Tiene permiso de trabajo?
Έχετε μια άδεια εργασίας;
Tengo permiso de trabajo
Έχω άδεια εργασίας
No tengo permiso de trabajo
Δεν έχω άδεια εργασίας
¿Cuándo puede empezar?
Πότε μπορείτε να αρχίσετε;
Pago diez dólares la hora
Πληρώνω δέκα δολάρια την ώρα
Le pagaré semanalmente
Θα σας πληρώνω εβδομαδιαία
Al mes
Ανά μήνα
Esté aquí a las ocho de la mañana
Να είστε εδώ στις 8:00 π.μ.
El trabajo se acaba a las cuatro y media
Η εργασία τελειώνει στις 4:30
Tiene los sábados y domingos libres
Έχετε ρεπό τα Σάββατα και τις Κυριακές
Tiene que usar uniforme
Θα φοράτε στολή
Hágalo así
Έτσι το κάνετε