Ελληνικά Ισπανικά μάθημα 92 Μάθημα λεξιλόγιου

Ισπανικά :: μάθημα 92. Διακοπές: Στην χώρα

loading

λεξιλόγιο :: Ισπανικά Ελληνικά

En el campo
Εντός χώρας
Campo (el)
Πεδίο
Establo (el)
Σιταποθήκη
Granja (la)
Αγρόκτημα
Granjero (el)
Αγρότης
Tractor (el)
Τρακτέρ
El cielo es bonito
Ο ουρανός είναι όμορφος
Hay muchas estrellas
Υπάρχουν τόσα πολλά αστέρια
Es luna llena
Έχει πανσέληνο
Yo amo el sol
Αγαπώ τον ήλιο