Ελληνικά Ισπανικά μάθημα 69 Μάθημα λεξιλόγιου

Ισπανικά :: μάθημα 69. Τρόφιμα: Παντοπωλείο

loading

λεξιλόγιο :: Ισπανικά Ελληνικά

Supermercado (el)
Παντοπωλείο
El supermercado está abierto
Το παντοπωλείο είναι ανοικτό
Cerrado
Κλειστό
Carrito
Καλάθι αγορών
Cesta
Καλάθι
¿Ustedes tienen arroz?
Έχετε ρύζι;
Comprar
Αγορά
Pagar
Πληρωμή
¿En qué pasillo?
Σε ποιο διάδρομο;
Carnicería (la)
Κρεοπωλείο
Panadería (la)
Φούρνος
¿En dónde está el agua?
Πού είναι το νερό;