Ελληνικά Ισπανικά μάθημα 53 Μάθημα λεξιλόγιου

Ισπανικά :: μάθημα 53. Γύρω από την πόλη: Στο δρόμο

loading

λεξιλόγιο :: Ισπανικά Ελληνικά

Calle (la)
Οδός
Intersección (la)
Διατομή
Señal de tránsito (la)
Τροχαίο σήμα
Esquina (la)
Γωνία
Poste de luz (el)
Κολώνα φωτισμού
Semáforo (el)
Φανάρι
Peatón (el)
Πεζός
Avenida (la)
Λεωφόρος
Cruce peatonal (el)
Διάβαση πεζών
Acera (la)
Πεζοδρόμιο
Baños (los)
Τουαλέτες
Baño (el)
Τουαλέτα