Ελληνικά Ισπανικά μάθημα 35 Μάθημα λεξιλόγιου

Ισπανικά :: μάθημα 35. Opposites: Παλιά / νέα

loading

λεξιλόγιο :: Ισπανικά Ελληνικά

Viejo
Παλαιός
Nuevo
Νέος
Áspero
Τραχύς
Liso
Ομαλή
Grueso
Χοντρό
Delgado
Λεπτός
Frío
Κρύο (καιρικές συνθήκες)
Calor
Ζέστη (καιρικές συνθήκες)
Todos
Όλα
Ninguno
Κανένας
Antes
Προτού
Después
Μετά