Ελληνικά Ισπανικά μάθημα 33 Μάθημα λεξιλόγιου

Ισπανικά :: μάθημα 33. Opposites: Αργή / γρήγορη

loading

λεξιλόγιο :: Ισπανικά Ελληνικά

Despacio
Αργά
Rápido
Γρήγορα
Vacío
Αδειάστε
Lleno
Γεμάτος
Bonito
Όμορφος
Feo
Άσχημος
Ruidoso
Θορυβώδης
Callado
Ήσυχα
Fuerte
Ισχυρός
Débil
Αδύνατος
Verdad
Αλήθεια
Mentira
Ψέμα
Duro
Σκληρά
Suave
Μαλακός