Ελληνικά Ισπανικά μάθημα 32 Μάθημα λεξιλόγιου

Ισπανικά :: μάθημα 32. Opposites: Κρύο / ζεστό

loading

λεξιλόγιο :: Ισπανικά Ελληνικά

Frío
Κρύο
Caliente
Καυτό
Claro
Φως
Oscuro
Σκοτάδι
Malo
Κακός
Bueno
Καλός
Solo
Μόνος
Juntos
Μαζί
Mojado
Υγρός
Seco
Στεγνώστε
Con
Με
Sin
Χωρίς