Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε

Ισπανικά :: μάθημα 31 Opposites: Εύκολη / δύσκολη

Λεξιλόγιο

Εύκολος
Fácil
Δύσκολος
Difícil
Ίδιο
Mismo
Διαφορετικός
Diferente
Τραβήξτε
Jale
Σπρώξτε
Empuje
Λίγοι
Poco
Πολλά
Muchos
Μακρύς
Largo
Μικρός
Corto
Τίποτα
Nada
Κάτι
Algo