Ελληνικά Ισπανικά μάθημα 31 Μάθημα λεξιλόγιου

Ισπανικά :: μάθημα 31. Opposites: Εύκολη / δύσκολη

loading

λεξιλόγιο :: Ισπανικά Ελληνικά

Fácil
Εύκολος
Difícil
Δύσκολος
Mismo
Ίδιο
Diferente
Διαφορετικός
Jale
Τραβήξτε
Empuje
Σπρώξτε
Poco
Λίγοι
Muchos
Πολλά
Largo
Μακρύς
Corto
Μικρός
Nada
Τίποτα
Algo
Κάτι