Ελληνικά Ισπανικά μάθημα 30 Μάθημα λεξιλόγιου

Ισπανικά :: μάθημα 30. Opposites: Μεγάλο / μικρό

loading

λεξιλόγιο :: Ισπανικά Ελληνικά

Grande
Μεγάλος
Pequeño
Μικρός
Alto
Ψηλός
Bajo
Κοντός
Joven
Νέος
Viejo
Γέρος
Flaco
Κοκαλιάρης
Gordo
Χοντρός
Arriba
Πάνω
Abajo
Κάτω
Pregunta
Ερώτηση
Respuesta
Απάντηση