Ελληνικά Ισπανικά μάθημα 25 Μάθημα λεξιλόγιου

Ισπανικά :: μάθημα 25. Ώρα: Μήνες του έτους

loading

λεξιλόγιο :: Ισπανικά Ελληνικά

Los meses del año
Οι μήνες του έτους
Enero
Ιανουάριος
Febrero
Φεβρουάριος
Marzo
Μάρτιος
Abril
Απρίλιος
Mayo
Μάιος
Junio
Ιούνιος
Julio
Ιούλιος
Agosto
Αύγουστος
Septiembre
Σεπτέμβριος
Octubre
Οκτώβριος
Noviembre
Νοέμβριος
Diciembre
Δεκέμβριος