Ελληνικά Ισπανικά μάθημα 17 Μάθημα λεξιλόγιου

Ισπανικά :: μάθημα 17. Οδηγίες: Κάτω από την αίθουσα

loading

λεξιλόγιο :: Ισπανικά Ελληνικά

Recto
Μπροστά
Atrás
Στο πίσω
Al frente
Εις το εμπρόσθιο
Adentro
Μέσα
Afuera
Έξω
Aquí
Εδώ
Allá
Εκεί
A lo largo de la pared
Κατά μήκος του τοιχώματος
A la vuelta de la esquina
Γύρω από τη γωνία
En el escritorio
Στο γραφείο
En la fila
Στη γραμμή
Abajo
Κάτω πάτωμα
Arriba
Επάνω
Al fondo del pasillo
Πιο κάτω στο διάδρομο