Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε

Ισπανικά :: μάθημα 17 Οδηγίες: Κάτω από την αίθουσα

Λεξιλόγιο

Μπροστά
Recto
Στο πίσω
Atrás
Εις το εμπρόσθιο
Al frente
Μέσα
Adentro
Έξω
Afuera
Εδώ
Aquí
Εκεί
Allá
Κατά μήκος του τοιχώματος
A lo largo de la pared
Γύρω από τη γωνία
A la vuelta de la esquina
Στο γραφείο
En el escritorio
Στη γραμμή
En la fila
Κάτω πάτωμα
Abajo
Επάνω
Arriba
Πιο κάτω στο διάδρομο
Al fondo del pasillo