Ελληνικά Ισπανικά μάθημα 15 Μάθημα λεξιλόγιου

Ισπανικά :: μάθημα 15. Αριθμοί: 1000 από 10.000

loading

λεξιλόγιο :: Ισπανικά Ελληνικά

Mil
Χίλια
Dos mil
Δύο χιλιάδες
Tres mil
Τρεις χιλιάδες
Cuatro mil
Τέσσερις χιλιάδες
Cinco mil
Πέντε χιλιάδες
Seis mil
Έξι χιλιάδες
Siete mil
Επτά χιλιάδες
Ocho mil
Οκτώ χιλιάδες
Nueve mil
Εννιά χιλιάδες
Diez mil
Δέκα χιλιάδες