Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε

Ισπανικά :: μάθημα 15 Αριθμοί: 1000 από 10.000

Λεξιλόγιο

Χίλια
Mil
Δύο χιλιάδες
Dos mil
Τρεις χιλιάδες
Tres mil
Τέσσερις χιλιάδες
Cuatro mil
Πέντε χιλιάδες
Cinco mil
Έξι χιλιάδες
Seis mil
Επτά χιλιάδες
Siete mil
Οκτώ χιλιάδες
Ocho mil
Εννιά χιλιάδες
Nueve mil
Δέκα χιλιάδες
Diez mil