Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε

Ισπανικά :: μάθημα 14 Αριθμοί: 100 έως το 1000

Λεξιλόγιο

Εκατό
Cien
Διακόσια
Doscientos
Τριακόσια
Trescientos
Τετατροκόσια
Cuatrocientos
Πεντακόσια
Quinientos
Εξακόσια
Seiscientos
Επτακόσια
Setecientos
Οκτακόσια
Ochocientos
Εννιακόσια
Novecientos
Χίλια
Mil