Ελληνικά Ισπανικά μάθημα 11 Μάθημα λεξιλόγιου

Ισπανικά :: μάθημα 11. Αριθμοί: 11 έως 20

loading

λεξιλόγιο :: Ισπανικά Ελληνικά

Once
Έντεκα
Doce
Δώδεκα
Trece
Δεκατρία
Catorce
Δεκατέσσερα
Quince
Δεκαπέντε
Dieciséis
Δεκαέξι
Diecisiete
Δεκαεπτά
Dieciocho
Δεκαοκτώ
Diecinueve
Δεκαεννέα
Veinte
Είκοσι