Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε

Ισπανικά :: μάθημα 11 Αριθμοί: 11 έως 20

Λεξιλόγιο

Έντεκα
Once
Δώδεκα
Doce
Δεκατρία
Trece
Δεκατέσσερα
Catorce
Δεκαπέντε
Quince
Δεκαέξι
Dieciséis
Δεκαεπτά
Diecisiete
Δεκαοκτώ
Dieciocho
Δεκαεννέα
Diecinueve
Είκοσι
Veinte